Sähköpalvelut

 • Sähköurakointi
 • Sähkösuunnittelu
 • Kunnossapito
 • Loistetehon kompensoinnit
 • Alihankintatyöt
 • Sähköasennukset
 • Sähköasentajapalvelut
 • Sähkötyöt
 • Sähkötarvikkeet

Päätoiminta-alue: Hämeenlinna, Janakkala / Turenki, Tervakoski

Sähkötarvikkemyynti

Asennuskaapelit

 • Reka
 • Draka

Asennuskalusteet

 • Elko
 • ABB

Lämmittimet

 • Dimplex
 • Devi
 • Ensto
 • Elfoil

Valaisimet

 • Airam
 • Glamox
 • Hedtec

Työmaa sähkötarvikkeet

 • Falcio